Termeni si Conditii

Termenii si conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal

de catre SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL, avand sediul in Romania, Bucuresti, aleea plasesti nr.4,b, telefon/fax 0212405705, email office@rasterom.ro, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 privind Protectia Datelor Personale (GDPR) precum si cu Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind masurile de punere in aplicare a GDPR in Romania.

În cele ce urmeaza, va prezentam in detaliu, termenii si conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal ale persoanelor fizice cu care interactionam pe parcursul desfasurarii activitatilor noastre specifice:

 1. Categoriile de persoane vizate si tipurile de date personale colectate.

Prelucrarea datelor personale de catre SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL vizeaza persoanele fizice care au calitatea de reprezentant al firmelor cu care exista, poate exista sau este in pregatire, un parteneriat privind produsele si serviciile oferite de societatea noastra. Preluam datele de identificare pentru contactarea persoanelor, direct de la acestea, din mesajele (transmise telefonic, prin FAX sau email) prin care ne sunt adresate solicitari privind produsele si serviciile noastre. De asemenea, aceste date pot fi preluate si cu ocazia unor intalniri directe, intre specialistii nostri si posibilii beneficiari ai produselor si serviciilor furnizate. Ulterior, datele de identificare pot fi completate cu numere de identificare utilizate la scara nationala, ce sunt prelucrate din necesitatea respectarii cerintelor de legalitate impuse prin normele de drept comerciale si financiare. Astfel, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, sunt:

 • Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de resedinta sau adresa folosita pentru livrare a unor produse sau servicii.

 • Numere de identificare nationala: CNP, Serie si numar act de identitate.

 1. Scopul, durata si legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopul intereselor legitime urmarite de SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL prin desfasurarea activitatilor autorizate conform dispozitiilor de drept intern, sau pentru executarea contractelor in care persoanele fizice vizate sunt parte sau au calitatea de reprezentant al unei parti contractuale.

Datele de contact sunt prelucrate in toata perioada in care SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL are statutul juridic identic (adresa sediu social si/sau punct de lucru, obiect de activitate) cu cel din momentul preluarii datelor. Orice schimbare a acestui statu, va duce la suspendarea prelucrarii datelor cu caracter personal obtinute si la solicitarea consimtamantului privind prelucrarea datelor in conditiile determinate de noul statut juridic. De asemenea, prelucrarea poate inceta si in situatia in care o persoana vizata, solicita exercitarea unui drept de opozitie, de portare a datelor, de stergere sau de uitare.

Datele relucrate in vederea derularii contractelor comerciale, sunt prelucrate pe o perioada de 3 ani, identica cu perioada de maxima de prescriptie a obligatiilor legale ce decurg din majoritatea tipurilor de contracte reglementate prin dreptul civil si/sau comercial.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL

SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL se obliga sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice prin care sa asigure protectia datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicatii ?i al altor sisteme electronice, precum si a celor prelucrate in orice alte forme, impotriva amenintarilor ?i a oricaror actiuni care pot aduce atingere confidentialitatii, integritatii, disponibilitatii, autenticitatii ?i nerepudierii datelor si operatiunilor de prelucrare, precum ?i afectarea functionarii sistemelor informatice, indiferent daca acestea apar accidental sau intentionat.

 1. Datele puse la dispozitia tertilor.

Datele personale prelucrate prin activitati care vizeaza persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terte parti, pentru utilizarea lor in alte scopuri decat cele in care sunt preluate.

Cu referire stricta la scopurile in care au fost preluate datele cu caracter personal, datele personale prelucrate de SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL pot fi puse la dispozitia unor intermediari specializati in furnizarea unor servicii conexe sau complementare activitatilor specifice SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL (cum ar fi servicii de plata electronica, servicii de curierat, servicii de contabilitate, etc). Orice furnizare a datelor cu caracter personal catre o terta parte, se va face numai in baza unui angajament legal prin care persoana juridica imputernicita de SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL sa prelucreze date cu caracter personal, se obliga sa respecte prevederile GDPR precum si normele de drept intern in materie.

 1. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare.

Persoanele fizice ale caror date sunt prelucrate de pot solicita restrictionarea prelucrarii sau stergerea datelor prelucrate, in functie de obligatiile legale ale SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL generate prin colaborarea cu entitatea reprezentata.

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL asigura exercitarea tuturor drepturilor prevazute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel:

 1. Dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul in care sunt preluate datele cu caracter personal sau in maxim 30 de zile daca acestea sunt obtinute indirect, persoana fizica vizata prin prelucrare este informata cu privire la identitatea si datele de contact ale SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRLdatele de contact ale responsabilului cu protectia datelor (daca este cazul)scopurile si temeiul juridic in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intentia SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala (daca este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadaexistenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluriprecum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.

 2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, au dreptul de a obtine din partea SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care le privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatiile enumerate la pct.a.

 3. Dreptul de rectificare sau de stergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine de la SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. ?inandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. De asemenea, persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, daca se aplica motivele prevazute prin art.17 al. (1) din GDPR.

 4. Dreptul de restrictionare a prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obtine din partea SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL restrictionarea prelucrarii datelor personale in cazurile descrise la art.18 din GDPR.

 5. Dreptul de a se opune prelucrarii. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de catre SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in scopuri de marketing, crearii de profiluri, sau de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata si prin care se produc efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa.

 6. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci cand datele personale au fost furnizate de o persoana fizica intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pentru a fi prelucrate de SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL, persoana fizica vizata prin acest tip de prelucrare, are dreptul, in cazurile prevazute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL.

 7. Dreptului de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 8. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, atunci cand o persoana fizica vizata prin prelucrarea datelor cu caracter personal de catre SC RASTEROM STORAGE SOLUTIONS SRL considera ca i-au fost incalcate drepturile sale.

 9. Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul sa stie si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.

Exercitarea oricaruia din drepturile enumerate la pct. a.-i., se poate face prin adresarea unei solicitari prin intermediul datelor de contact prezentate in preambului acestui document, sau la informatiile de contact prezentate pe site-ul www.rasterom.ro .

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate fi contactata la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului www.dataprotection.ro